Home / Αρθρογραφία / Editorial / Καλλιτέχνης σκίτσαρε ανθρώπινες φοβίες -Κλόουν, αράχνες και φωτιά (Φωτογραφίες)

Καλλιτέχνης σκίτσαρε ανθρώπινες φοβίες -Κλόουν, αράχνες και φωτιά (Φωτογραφίες)

Ολοι έχουμε φοβίες. Αλλοι έχουν «θέμα» με τις αράχνες, άλλοι με τα φίδια, άλλοι με τους κλόουν, κάποιοι με το σκοτάδι ή τους μικρούς χώρους. Ο καλλιτέχνης Shawn Coss εμπνεύστηκε από τις φοβίες και δημιούργησε το Feartober με αφορμή τη γιορτή του Χάλοουιν. Τις εικόνες του τις μοιράζεται μέσω Instagram και οι σκελετοί που χρησιμοποιεί τις κάνουν λίγο πιο τρομακτικές. Οι φοβίες μέσα από τα μάτια του Coss. Ο φόβος της χαράς https://www.instagram.com/p/BahIazoANt9/ https://www.instagram.com/p/BawFeHmA0DA/

Review Overview

Summary : ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΧΑΛΟΟΥΙΝ

User Rating: 4.85 ( 1 votes)
0

Ολοι έχουμε φοβίες. Αλλοι έχουν «θέμα» με τις αράχνες, άλλοι με τα φίδια, άλλοι με τους κλόουν, κάποιοι με το σκοτάδι ή τους μικρούς χώρους.

Ο καλλιτέχνης Shawn Coss εμπνεύστηκε από τις φοβίες και δημιούργησε το Feartober με αφορμή τη γιορτή του Χάλοουιν.

Τις εικόνες του τις μοιράζεται μέσω Instagram και οι σκελετοί που χρησιμοποιεί τις κάνουν λίγο πιο τρομακτικές.

Οι φοβίες μέσα από τα μάτια του Coss.

Arachnophobia – day 1 of Inktober / FearTober! People with arachnophobia tend to feel uneasy in any area they believe could harbor spiders or that has visible signs of their presence, such as webs. If arachnophobics see a spider, they may not enter the general vicinity until they have overcome the panic attack that is often associated with their phobia. Some people scream, cry, have emotional outbursts, experience trouble breathing, sweat, have heart palpitations, or even faint when they come in contact with an area near spiders or their webs. In some extreme cases, even a picture or a realistic drawing of a spider can trigger intense fear. #inktober #feartober #inktoberphobias #shawncossart #jakeparker #creepyart #whatsyourfear #inkart

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Claustrophobia – day 4 of #inktober / #feartober . All month I'm creating art depicting a new phobia. Claustrophobia is the fear of being enclosed in a small space or room and unable to escape.[1] It can be triggered by many situations or stimuli, including elevators crowded to capacity, windowless rooms, small cars and even tight-necked clothing.[2] It is typically classified as an anxiety disorder, which often results in panic attacks. The onset of claustrophobia has been attributed to many factors, including a reduction in the size of the amygdala, classical conditioning, or a genetic predisposition to fear small spaces. #inktober #feartober #inktoberphobias #shawncossart #jakeparker #creepyart #whatsyourfear #inkart #popeofhell_art #crushed #claustrophobia

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Automatonophobia – day 5 of #inktober / #feartober . All month I'm creating art depicting a new phobia. Automophobia is the fear of things that false represent a sentient being, including ventriloquist dummies, animatronic creatures, mannequins, and wax statues. Sufferers may think that inanimate or robotic things, that seem to move on their own are potentially dangerous. Even some automophobic sufferers fear corpses, associated with necrophobia. The automophobic person may experience heart palpitations, difficulty in breathing, rapid breathing, choking sensations, nausea, vomiting, diarrhea, shaking, shuddering, sweating, dizziness, insomnia, and/or increased sensitivity to sounds and lights. Psychotherapy and exposure therapy are effective treatment methods of automophobia, which involves calming talking about the stimuli and getting comfortable with them. #inktober #feartober #inktoberphobias #shawncossart #jakeparker #creepyart #whatsyourfear #inkart #popeofhell_art #creepypasta #snapitzhorror #phobia

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Nyctophobia – day 6 of #inktober / #feartober . All month I'm creating art depicting a new phobia. Nights and darkness have always been associated with grim thoughts and beliefs. While some people thoroughly enjoy the night lives these days, many others dread the ghastly night darkness. This kind of fear of darkness or night is known as nyctophobia. Nyctophobia (also known as scotophobia, lygophobia or achluophobia) has been derived from Greek word “Nuktos” meaning night or darkness. The intense and irrelevant fear of darkness leads many people to avoid any night routine or dark places completely. This can be a severe interruption in the everyday life of a person. A person having nyctophobia is not scared of finding any unusual or paranormal element in the darkness, but scared of the darkness for no specific reason at all. The fear can be triggered just by a thought or anticipation of being in dark. #inktober #feartober #inktoberphobias #shawncossart #jakeparker #creepyart #whatsyourfear #inkart #popeofhell_art #horrornights #nyctophilia #nyctophobia

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Ophidiophobia – day 8 of #inktober / #feartober . All month I'm creating art depicting a new phobia. Ophidiophobia or ophiophobia is a particular type of specific phobia, the abnormal fear of snakes. It is sometimes called by a more general term, herpetophobia, fear of reptiles and/or amphibians. The word comes from the Greek words "ophis" (ὄφις) which refers to snake, and "phobia" (φοβία) meaning fear. Care must also be taken to differentiate people who do not like snakes or fear them for their venom or the inherent danger involved. An ophidiophobe not only fears them when in live contact but also dreads to think about them or even see them in video or still pictures. About a third of adult humans are ophidiophobic, making this the most common reported phobia.Scientists have theorised that mammals may have an innate reaction to snakes, which was vital for their survival as it allowed such dangerous threats to be identified immediately.

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Thalassophobia – day 13 of #inktober / #feartober . All month I'm creating art depicting a new phobia. What's your fear? Thalassophobia (Greek: θάλασσα, thalassa, "sea" and φόβος, phobos, "fear") is an intense and persistent fear of the sea or of sea travel.Thalassophobia is a clinical phobia generally classified under specific phobias, fear of a single specific panic trigger. Symptoms for thalassophobia are the same as for most specific phobias. Although it is a clinical phobia, it often accompanies other anxiety disorders. In some cases anxiolytic medications may be prescribed. Thalassophobia can include fear of being in large bodies of water, fear of the vast emptiness of the sea, and fear of distance from land. It can also include fear of the unknown, of what lurks beneath. #inktober #feartober #inktoberphobias #shawncossart #jakeparker #creepyart #whatsyourfear #inkart #inktober2017

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) on

Ο φόβος της χαράς

Agoraphobia – day 27 of #inktober / #feartober . FearTober book launches Nov 1! Follow @amnclothing for early access! Agoraphobia is known as an abnormal fear of public places and open spaces. It is considered as an anxiety disorder however, it is now believed to be a complication of panic attacks. The exact causes of such condition are currently unknown, but it is said to be linked to the presence of an anxiety disorder, a substance abuse or a stressful environment. The chronic use of tranquilizers and sleeping pills such as benzodiazepines are also linked to the cause of agoraphobia. There are various treatments that can be considered to cure such condition, including the following: Exposure treatment – this can provide lasting relief to most patients suffering from a panic disorder and agoraphobia. Relaxation technique – considered as a useful skill when it comes to combating the development of agoraphobia in most patients suffering from anxiety disorders and/or panic attacks. Cognitive restructuring – provides treatments which are useful in treating agoraphobia. Eye movement desensitization and reprogramming or EMDR – considered as a possible treatment but has shown poor results. People suffering from anxiety disorders, such as agoraphobia, find comfort by joining support groups and through self-help. Another preliminary evidence shows that aerobic exercises has calming effect instead of caffeine, illicit drugs or over-the-counter medications since these options can only aggravate the symptoms of anxiety disorder, and should therefore be avoided. #inktober2017 #feartober #phobia #popeofhell_art #agoraphobia #shawncossart #cossnotcross #creepypasta #horrors

A post shared by Shawn Coss (@shawncoss) onLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*