Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Ποιοι οι δικαιούχοι. Πώς θα το λάβετε, κριτήρια

Ποιοι οι δικαιούχοι για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης; Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο πρόγραμμα για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αναφέρει αναλυτικά απόφαση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Όπως αναφέρει η απόφαση, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση, συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης: Ποιοι οι δικαιούχοι. Πώς θα το λάβετε, κριτήρια.