Home / Αρθρογραφία / Απόψεις / “Γυάλινες οροφές” για την καριέρα των Γυναικών.

“Γυάλινες οροφές” για την καριέρα των Γυναικών.

Τι λέει η ευρωβουλευτής της ΝΔ κα Ελίζα Βόζεμπεργκ.

της Μαριλένας Γεραντώνη

 

Είναι στην πραγματικότητα το ωραίο φύλο ΚΑΙ ασθενές; Σε ό, τι αφορά τον επαγγελματικό στίβο, η απάντηση είναι σίγουρα ναι. Και παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες αναμφίβολα υπήρξαν βήματα προς την ισότητα ανδρών και γυναικών, αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών στο συνολικό ποσοστό της απασχόλησης, άλλαξαν τα κοινωνικά στερεότυπα, κατοχυρώθηκαν εργασιακά δικαιώματα των γυναικών κι ανέβηκε το μορφωτικό τους επίπεδο, σήμερα, εν έτει 2015 εξακολουθούν να υφίστανται οι «γυάλινες οροφές», τα αόρατα δηλαδή εμπόδια πάνω στα οποία προσκρούουν οι γυναίκες και δεν μπορούν να προαχθούν σε ανώτερες θέσεις κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Πριν λίγες μέρες, στις Βρυξέλλες ψηφίστηκε ομόφωνα στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  η έκθεση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Ελίζας Βόζεμπεργκ σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη σε ανώτατες θέσεις στην επιστήμη και την ακαδημαϊκή καριέρα.

vozeberg-1

Μιλώντας στο riskygames η Ελληνίδα εισηγήτρια της εν λόγω έκθεσης δήλωσε:

«Η ψήφιση αυτή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος που δυστυχώς ακόμη υφίσταται σε βάρος των γυναικών σε συγκεκριμένους  «ανδροκρατούμενους» επαγγελματικούς χώρους (έρευνα, επιστήμη, τεχνολογία, εκπαίδευση) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει τώρα να ψηφιστεί και από την Ολομέλεια όπου αυτό θα σηματοδοτήσει την εισαγωγή περαιτέρω δεσμευτικών μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ώρα όχι απλά να σπάσουμε τις γυάλινες οροφές αλλά να τις εξαλείψουμε».

Ο όρος «γυάλινες οροφές» υιοθετήθηκε το 1986 από δυο δημοσιογράφους της Wall Street Journal που θέλησαν να περιγράψουν τα τεχνητά ή αόρατα εμπόδια που επιβραδύνουν ή διακόπτουν την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών στελεχών ακριβώς πριν φθάσουν στην κορυφή της ιεραρχίας των επιχειρήσεων. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, όπως υποστηρίζει η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής: «Δυστυχώς οι γυάλινες οροφές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική τροχοπέδη εναντίον της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των αποδεδειγμένα εξαιρετικών ικανοτήτων των γυναικών».

Τα εμπόδια για την κατάκτηση της κορυφής της ηγεσίας από τις γυναίκες είναι δεδομένα, αρχής γενομένης από τις κοινωνικές προκαταλήψεις, τις οικογενειακές ή μητρικές υποχρεώσεις που τους αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για να δικτυωθούν επαγγελματικά και να αξιοποιήσουν το κοινωνικό κεφάλαιο που είναι απαραίτητο για την ανέλιξή τους. Κι ενώ από έρευνες έχει προκύψει ότι οι ικανότητες, οι μέθοδοι και η συνολική προσέγγιση των γυναικών σε επιστημονικά ζητήματα είναι ακριβώς ίδιες με εκείνες των ανδρών, στον επαγγελματικό στίβο υποεκπροσωπούνται σε ανώτερες ιεραρχικά βαθμίδες ακόμη και σε τομείς στους οποίους αποτελούν την πλειονότητα, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση.

Μελέτες και στοιχεία

Το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανώτερων διευθυντικών θέσεων εργασίας καταλαμβάνεται από γυναίκες, ιδίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι ενδεικτικό της έλλειψης ισότητας. Ενώ οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 50% των εργαζομένων στις πιο αναπτυγμένες χώρες, εντούτοις κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 5% των ανώτερων διευθυντικών θέσεων, κάτι που καθιστά επίκαιρο σήμερα παρά ποτέ το ζήτημα των διακρίσεων σε βάρος του γυναικείου φύλου. Μια τυχαιοποιημένη, διπλή- τυφλή μελέτη που εκπονήθηκε το 2012, παρουσίασε σε πανεπιστημιακές σχολές που ειδικεύονται στην έρευνα, το υλικό της αίτησης ενός εικονικού φοιτητή στον οποίο αποδόθηκε τυχαία ανδρικό ή γυναικείο όνομα. Από την εν λόγω μελέτη προέκυψε ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που ανήκαν στο διδακτικό προσωπικό έκριναν ότι ο άνδρας υποψήφιος είχε πολύ περισσότερες ικανότητες και ήταν πιο κατάλληλος για πρόσληψη σε σύγκριση με τη γυναίκα υποψήφια που είχε υποβάλει την ίδια ακριβώς αίτηση. Άλλη μελέτη κατέδειξε ότι τόσο γυναίκες όσο και άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να προσλάβουν άντρα για εργασία που απαιτεί λόγου χάρη μαθηματικά.

Εντούτοις επίσημα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός παραγωγικότερου μοντέλου, ενός πιο καινοτόμου περιβάλλοντος το οποίο θα μεγιστοποιήσει τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Για παράδειγμα, έκθεση της McKinsey αναφέρει ότι επιχειρήσεις με ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων έχουν 56% υψηλότερα κέρδη εκμετάλλευσης από ό, τι επιχειρήσεις μόνο με άνδρες. Έτερη έκθεση της Ernst & Young -εξετάζοντας τις 290 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις- διαπίστωσε ότι τα κέρδη με τουλάχιστον μία γυναίκα στο διοικητικό συμβούλιο, ήταν πολύ υψηλότερα σε σχέση με τις επιχειρήσεις χωρίς καμία γυναίκα στο ΔΣ.

vozemberg

Εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών 

Τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους ανέλιξη, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

α) οικογενειακές υποχρεώσεις και μητρότητα

β) διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία»

γ) ανισότητα αμοιβών – μισθολογικό κενό λόγω φύλου

δ) στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, οι οποίες συχνά οδηγούν σε έλλειψη φιλοδοξιών, οράματος και εμπιστοσύνης

ε) περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και σε πηγές χρηματοδότησης

στ) έλλειψη εμπειρίας στη διαχείριση

ζ) σεξουαλική παρενόχληση

Μισθολογικό χάσμα 

Σε αυτά, πρέπει να αναφερθεί το διαχρονικό αγκάθι του μισθολογικού χάσματος που υφίσταται μεταξύ ανδρών και γυναικών σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων ,ένας παράγοντας που συμβάλλει στην πιθανή απογοήτευση των γυναικών και τις ωθεί τελικά να εγκαταλείψουν τη σταδιοδρομία τους. Το μισθολογικό χάσμα λαμβάνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις και το δικαίωμα προώθησης των γυναικών στα ανώτερα διοικητικά σχήματα δεν αναγνωρίζεται στο βαθμό που αναλογεί στις εργαζόμενες, με αποτέλεσμα να μην τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης από τους άνδρες μάνατζερ, όταν έρχεται η στιγμή της προαγωγής τους.

«Η σταδιοδρομία των γυναικών, καθώς και η ανέλιξή τους σε ανώτερα επιστημονικά και πανεπιστημιακά στρώματα, θεωρείται αναγκαία εξέλιξη μείζονος σημασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε μια μέρα να μιλήσουμε για πλήρη, καθολική ισότητα, σε όλους τους τομείς χωρίς διακρίσεις, ανισότητες, αδικίες και φραγμούς», καταλήγει η κυρία Βόζεμπεγκ.

Ένα παραπάνω μετά και την οικονομική κρίση η οποία απορρύθμισε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της εργασίας,  οδήγησε σε απολύσεις, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας αλλά και δραματική πτώση στις αμοιβές. Μεγαλύτερα θύματα αυτής της οπισθοδρόμησης ήταν οι γυναίκες που οδηγήθηκαν στη φτώχεια και την ανεργία.

Πηγή: riskygames.gr

About Μαργαρίτα Κ. Κουτσιλέου

Πολιτικός Συντάκτης - Αρθρογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*