Home / Επικαιρότητα / Αυστηρά πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ σε όσους διακόπτουν την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς

Αυστηρά πρόστιμα έως και 1 εκατ. ευρώ σε όσους διακόπτουν την κυκλοφορία στις εθνικές οδούς

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όλοι όσοι κλείνουν αυτοκινητόδρομους ή τμήματά τους, δεδομένου ότι πλέον έρχονται αυστηρές κυρώσεις, με το ύψος των προστίμων να φτάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στον απόηχο του αλαλούμ, που προκλήθηκε λίγο πριν την εκπνοή του έτους και είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να εγκλωβιστούν για ώρες στην Αθηνών – Λαμίας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έφερε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση που είχε προαναγγείλει. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, προβλέπονται κυρώσεις στους παραχωρησιούχους στην περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα…

Review Overview

Summary : Ειδική επιτροπή θα κάνει αυτοψίες, θα βγάζει πόρισμα και θα καταμερίζει ευθύνες

User Rating: 4.85 ( 1 votes)
0

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα κληθούν να βάλουν όλοι όσοι κλείνουν αυτοκινητόδρομους ή τμήματά τους, δεδομένου ότι πλέον έρχονται αυστηρές κυρώσεις, με το ύψος των προστίμων να φτάνει έως και το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Στον απόηχο του αλαλούμ, που προκλήθηκε λίγο πριν την εκπνοή του έτους και είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες οδηγοί να εγκλωβιστούν για ώρες στην Αθηνών – Λαμίας, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έφερε άμεσα τη νομοθετική ρύθμιση που είχε προαναγγείλει.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, προβλέπονται κυρώσεις στους παραχωρησιούχους στην περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρας. Μάλιστα, τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ και φτάνουν το 1.000.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε σχετικό της ρεπορτάζ η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», προβλέπεται η απαγόρευση της διακοπής κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του βασικού και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου. Κατ’ εξαίρεση η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους παραχωρησιούχους για τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του βασικού εθνικού οδικού δικτύου και αποκλειστικά υπό τους προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία έκταση.

Για οποιαδήποτε αιτία

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αν υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις, χωρίς μάλιστα να γίνεται διαχωρισμός των χρηστών της οδού. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται, για οποιαδήποτε αιτία, «ιδίως όμως συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής για χρονικό διάστημα άνω της μίας ώρας, επιβάλλονται στις υπαίτιες υπηρεσίες του Δημοσίου ή δημοσίων νομικών προσώπων ή σε φορείς επιφορτισμένους με τη λειτουργία ή/και συντήρηση τμημάτων του εν λόγω δικτύου ή/και τους χρήστες της υποδομής, κυρώσεις εφόσον ενέργεια ή παράλειψη αυτών συνετέλεσε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στη διακοπή κυκλοφορίας».

Επιτροπή Διερεύνησης

Εντός 3 ημερών από τη διαπίστωση της διακοπής της κυκλοφορίας με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται Επιτροπή Διερεύνησης με αντικείμενο την εξακρίβωση των αιτίων, για τον επιμερισμό και καταλογισμό τυχόν διαπιστούμενων ευθυνών στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς ή και τους χρήστες του δρόμου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από τα υπουργεία Υποδομών και Προστασίας του Πολίτη με δυνατότητα συνδρομής από εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους ή πραγματογνώμονες. Παράλληλα, μπορεί να προβαίνει σε αυτοψίες, να καλεί σε ακρόαση τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και να ζητεί κάθε απαιτούμενο έγγραφο ή στοιχείο, ενώ η μη χορήγηση στοιχείων στην Επιτροπή από τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την έρευνά της υποβάλλοντας σχετικό πόρισμα εντός 20 ημερών, ενώ παράταση στην προθεσμία προβλέπεται ότι μπορεί να δοθεί μόνο κατόπιν απόφασης του υπουργού σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*