Home / Θετικά 11 από τα 615 τεστ κορονοϊού στην Καλλιθέα / ÔÅÓÔ ÊÏÑÏÍÏÚÏÕ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÌÏÍÁÄÅÓ ÔÏÕ ÅÏÄÕ (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÔÅÓÔ ÊÏÑÏÍÏÚÏÕ ÁÐÏ ÊÉÍÇÔÅÓ ÌÏÍÁÄÅÓ ÔÏÕ ÅÏÄÕ (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

About Μαρία Ριζεάκου

Διεύθυνση του Site- Δημοσιογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*