Home / Επικαιρότητα / Προσκλητήριο της κυβέρνησης για νέα καζίνο σε Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη

Προσκλητήριο της κυβέρνησης για νέα καζίνο σε Κρήτη, Μύκονο, Σαντορίνη

Αναμφίβολα όταν η κυβέρνηση διατυμπάνιζε το όραμα της για «δίκαιη ανάπτυξη», δεν πήγαινε το μυαλό κανενός στα... καζίνο. Με το ογκώδες πολυνομοσχέδιο και οι πιο ρομαντικοί προσγειώθηκαν στην σκληρή πραγματικότητα, που λέει ότι η κυβέρνηση όχι μόνο έστησε ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων, αλλά άνοιξε τις αγκάλες της στο εύκολο χρήμα του πιο σκληρού τζόγου. Η στόχευση είναι προφανής και έχει να κάνει με την ενίσχυση των μη φορολογικών εσόδων, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Ως εκ τούτου, η ομολογουμένως επικολυρική Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τα άρθρα 357- 378 του νομοσχεδίου, δεν πείθει ιδιαιτέρως, όταν λίγο ως…

Review Overview

Summary : ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ;

User Rating: 4.85 ( 1 votes)
0

Αναμφίβολα όταν η κυβέρνηση διατυμπάνιζε το όραμα της για «δίκαιη ανάπτυξη», δεν πήγαινε το μυαλό κανενός στα… καζίνο.

Με το ογκώδες πολυνομοσχέδιο και οι πιο ρομαντικοί προσγειώθηκαν στην σκληρή πραγματικότητα, που λέει ότι η κυβέρνηση όχι μόνο έστησε ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων, αλλά άνοιξε τις αγκάλες της στο εύκολο χρήμα του πιο σκληρού τζόγου.

Η στόχευση είναι προφανής και έχει να κάνει με την ενίσχυση των μη φορολογικών εσόδων, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Ως εκ τούτου, η ομολογουμένως επικολυρική Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τα άρθρα 357- 378 του νομοσχεδίου, δεν πείθει ιδιαιτέρως, όταν λίγο ως πολύ αναφέρει ότι μέσω των καζίνων στοχεύουμε στην ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού.

Ανατρέχοντας στα επί μέρους άρθρα θα διαπιστώσει κανείς ότι για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, η Σαντορίνη, η Μύκονος και η Κρήτη θα πρέπει να ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα νέα καζίνο. Θα έχει, όμως και συνέχεια, αφού δεν τίθεται σαφής περιορισμός νέων αδειών ανά την Επικράτεια.

«Η μεγιστοποίηση των ωφελειών που προέρχονται από τα καζίνο, συνδέεται άρρηκτα με την επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καζίνο τόσο μεταξύ τους, όσο κυρίως ως προς τις αντίστοιχες επιχειρήσεις που λειτουργούν σε άλλα κράτη, ιδίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, η αγορά των καζίνο παγκοσμίως αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επίγειας αγοράς των τυχερών παιγνίων, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό τμήμα των σχετικών εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να συνδεθεί η αγορά καζίνο με τον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, ώστε να καταστεί περισσότερο ελκυστική για επενδύσεις και ακολούθως να έχει θετικές επιδράσεις για την οικονομία, λαμβανομένων υπόψη τόσο των συσχετισμών εντός της αγοράς, όσο και των προστατευτέων συμφερόντων των πολιτών, αλλά και τρίτων, υποψήφιων επενδυτών», αναφέρει η Αιτιολογική προαναγγέλλοντας την αδειοδότηση καζίνων για κάθε γούστο. Από μικρά ως ευρέου φάσματος, τύπου… Λας Βέγκας, τα οποία σημειωτέον θα έχουν τη δυνατότητα να ζητάνε την αποκλειστικότητα στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Και τι θα βγάζει το Δημόσιο;

1. Το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει στο μικτό κέρδος (ακαθάριστα έσοδα) των τυχερών παιγνίων, μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ με ενιαίο συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Ο νέος συντελεστής των επιχειρήσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο θα είναι σε κάθε περίπτωση κατά τέσσερις μονάδες κατώτερος του συντελεστή που εφαρμόζεται σήμερα στην κάθε λειτουργούσα επιχείρηση συντελεστή.
2. Στο μικτό κέρδος άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ και μέχρι των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
3.  Στο μικτό κέρδος άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ και μέχρι των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι δώδεκα τοις εκατό (12%).
4. Στο μικτό κέρδος άνω των πεντακόσιων εκατομμυρίων (500.000.000), το ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου είναι οκτώ τοις εκατό (8%).

Από τα παραπάνω- αλλά κι από την Αιτιολογική- προκύπτει ότι το Δημόσιο κρατά χαμηλά τα ποσοστά του επί του τζίρου τους, έτσι ώστε να δώσει κίνητρα για τους εν λόγω επενδυτές, ενώ ως σταθερό έσοδο χαρακτηρίζεται το ειδικό ετήσιο τέλος για την κατοχή άδειας λειτουργίας καζίνο, ίσο με το 1% των ακαθάριστων εσόδων (μικτό κέρδος) των τυχερών παιγνίων που διεξάγουν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*